Įmonių katalogas

Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba

Įm. kodas: 300021912
PVM kodas:
Adresas: Šaulių g. 20 ?akiai, Lietuva
Pašto kodas: LT-71120
Telefonas: 8 345 60188
Mob. Telefonas:
Faksas: 8 345 60188
El. Paštas: sakiai.ppt@gmail.com 
Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba logotipas
Veikla ir teikiamos paslaugos:

Psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo konsultacijos vaikams, tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams.

Vaikų (mokinių) specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, švietimo pagalbos skyrimas.

Vaiko brandumo ugdymuisi pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą nustatymas.

Prevencinė, intervencinė veikla. Krizių valdymas.

Seminarai, paskaitos.

 

Veiklos sritis - pagalba mokiniui (vaikui), tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, specialistams, mokyklai.

 

Pagrindinis Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms.

 


Raktažodžiai: Šakių rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba, pedagoginė psichologinė pagalba, pedagoginė pagalba, psichologinė pagalba, logopedo pagalba, specialiojo pedagogo pagalba, specialusis pedagogas Šakiuose, logopedas Šakiuose, gydytojas neurologas Šakiuose, specialusis pedagogas, psichologas Šakiuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius.

Veiklos sritys: Psichikos sveikatos centrai, psichologinė pagalba

Nuotraukos:

Vieta žemėlapyje

Copyright © Imoniuinfo.lt 2011