Įmonių katalogas

86b733c59f9eca40c0e886240d1bd44f.jpg

Prasidėjus šildymo sezonui, ragina gyventojus atkreipti dėmesį, kokį kurą namams šildyti jie renkasi ir prisiminti dažnai daromas klaidas, kurios sukelia ne vien tik ekologines, tačiau ir sveikatos problemas.

 

Orą teršia medžiagos, patenkančios į . Žmogaus veiklos sukurti oro taršos šaltiniai yra kuro, atliekų deginimas (transporto išmetamosios dujos, gamybai bei šildymui panaudoto kuro dūmai), naftos išgavimo proceso metu išsiskiriantys teršalai, tirpiklių garaidažų bei aerozolių, sąvartynuose susidarančios metano dujos, karo ir kita pramonė. Natūraliai gamtoje egzistuoja šie oro teršalaidulkės, kurios susiformuoja skurdžiuose augalijos plotuose, metanas, susidarantis gyvūnams virškinant maistą, natūralūs gaisrai, ugnikalniai.

 

Prasidėjus šildymo sezonui, daug žmonių bando ne tik sušildyti namus, bet ir atsikratyti nereikalngų daiktų. Dažnai nesusimąstoma, kad deginant atliekas ir neaiškios kilmės kurą į aplinką išskiriamos šios sveikatai kenksmingos medžiagos: kietosios dalelės, anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas, įvairūs azoto oksidai, benzenas, stirenas, formaldehidai, dioksinai, furanai, sunkieji metalai (arsenas, gyvsidabris, švinas). Dėl šalto klimato, menko vėjo ir nedidelio gyvenamųjų namų kaminų aukščio šios medžiagos ilgą laiką išlieka artimoje gyvenamoje aplinkoje ir kenkia žmogaus organizmui bei sveikatai

 

Kauno visuomenės sveikatos biuro specialistai ragina pagalvoti prieš dedant į šildymo krosnį bet . Degant gumai išsiskiria labai daug sieros junginių, kurie ypač pavojingi lėtinėmis kraujotakos ir kvėpavimo ligomis sergantiems asmenims. Degant plastikui išsiskiria sirenas, kuris gali neigiamai veikti centrinę nervų sistemą, sukelti galvos skausmą, silpnumą. Degant balintam popieriui, kartonui, plastikui išsiskiria dioksinai, o spalvotam popieriuisunkieji metalai. Šios medžiagos neigiamai veikia imuninę sistemą, sukelia vėžį, apsigimimus.

Kauno visuomenės sveikatos biuras primena, kad Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas deginti atliekas neturint leidimo draudžia, o įstatymo pažeidėjo laukia baudos.

 

Deginti draudžiama:

1. Plastmasės gaminius;

2. Cheminėmis medžiagomis užterštus rūbus;

3. Batus;

4. Pakuotes;

5. Užterštą medieną;

6. Makulatūrą;

7. Medžio drožlių plokštes;

8. Kitas atliekas.

 

Krosnims ir katilams kūrenti reikėtų rinktis iš aplinkai mažiau kenksmingų kuro rūšių – tai natūrali mediena, anglys, durpės, malkos, pjuvenų briketai. Šios medžiagos degdamos į aplinką neišskiria sunkiųjų metalų ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų. Kūrenantiems savarankškai taip pat reikėtų nepamiršti kiekvieną pavasarį išvalyti kaminą ir taip pasiruošti būsimam sezonui.

 

Kauno visuomenės sveikatos biuro inf.2014-11-09 15:59
Panašūs straipsniai:
Atostogauti į užsienį automobiliu – kokius namų darbus svarbu atlikti?
Pažintiniai takai jau laukia lankytojų: kur šiemet žingsniuoti su batais, o kur – basomis?
Darbdavio grįžtamasis ryšys: kada – konstruktyvi kritika, o kada – psichologinis smurtas?
Implantacijos būdai - kokį rinktis?
Reklamuojate savo kontaktus spaudoje? Suskubkite ruoštis – keičiasi tarpmiestinio kodo numeris

Copyright © Imoniuinfo.lt 2011