Įmonių katalogas

J. Jonyno ecofirma, UAB

Įm. kodas: 221328810
PVM kodas:
Adresas: Antakalnio g. 42-42, Vilnius, Lietuva
Pašto kodas: LT-10304
Telefonas: 8 5 2437734
Mob. Telefonas:
Faksas: 8 5 2437734
El. Paštas: ecofirma@one.lt 
J. Jonyno ecofirma, UAB logotipas
Veikla ir teikiamos paslaugos:

Vykdome: įvairius geologinius - hidrogeologinius tyrimus; teritorijų ekogeologinius (grunto bei požeminio vandens užterštumo) tyrimus; vandens telkinių dugno nuosėdų užterštumo tyrimus; naudingųjų iškasenų telkinių paiešką ir žvalgybą; planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą; aplinkos bei požeminio vandens monitoringą; gruntų fizinių savybių laboratorinius tyrimus; geriamo vandens vandenviečių sanitarinės apsaugos zonų nustatymą bei išteklių aprobavimą. 

 

Rengiame: naudingųjų iškasenų telkinių naudojimo projektus; cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo planus.Copyright © Imoniuinfo.lt 2011